tisdag 16 december 2008

Skärmdumpar och filmsnuttar

Idag har jag gjort en liten film om scanning och talsyntes. Jag använde programmet FastStone Capture som är ett suveränt program för att ta skärmdumpar. I den senaste versionen kan man även få till en liten instruktionsfilm på ett superenkelt sätt. Tidigare versioner av programmet är gratis men då finns inte möjliheten att göra en film, med. Den version som jag använt är en 30-dagars "trial" som har versionsnummer 6.3. Man hittar den på flera olika webbplatser, bl a http://sv.afterdawn.com/programvara/skrivbordsprogram/grafik/faststone_capture.cfm där jag laddat ner den.
Så här blev filmen:

onsdag 10 december 2008

Arbetsminnet

Strax innan vi skulle gå hem installerade jag de tre nya versionerna av Cogmeds Robomemo. Det ledde till att Torgil och jag utforskade och testade dem. Det är faktiskt kul att testa sin egen förmåga. Det blir som en tävling när man sitter två stycken och det är ju egentligen inte meningen. Tävlingen ska endast riktas mot en själv, dvs man ska försöka prestera bättre än man själv gjorde gången innan. Man förstår att det är oerhört koncentrationskrävande och att de personer som tränar regelbundet och organiserat, verkligen kan träna upp sitt arbetsminne/sin koncentrationsförmåga. Den forskning som finns är väldigt positiv när det gäller arbetsminnesträning och visar på framgångsrika och bestående resultat. Förutom Robomemo så finns även Minneslek som innehåller samma typ av övningar men har en annan grafik. Vilket program man väljer, är både en smaksak och en ekonomisk fråga. Jag är benägen att tro att resultatet av träningen är ganska likvärdigt.

söndag 7 december 2008

Film

Jag har tänkt göra en film! Den ska handla om elever som har läs- och skrivsvårigheter och använder alternativa verktyg, som t ex talsyntes, rättstavningsprogram, inlästa läromedel och kanske något annat. Tanken med filmen är att visa hur betydelsefullt det är för eleverna att få tillgång till dessa verktyg och vilken skillnad det faktiskt gör i deras skolarbete. Filmen får vara max 5 minuter. Måste börja fundera över vilka elever jag stött på som kan tänkas ställa upp och dela med sig av sina erfarenheter! Det krävs lite förberedelser, några tillstånd och en bra filmkamera! Jag har max 3 månader på mig men vill helst att det ska gå betydligt snabbare så man kan rikta in sig på nästa projekt.

lördag 6 december 2008

Kommunlicens

Nu har det gått några dagar sedan vi fick veta att Skoldatateket får köpa in kommunlicens på talsyntes och rättstavningsprogram på svenska och engelska. Detta känns som ett genombrott när det gäller kommunens ansvar mot elever i behov av alternativ verktyg i lärandet. Vi har inte mötts inte av samma syn på IT i lärandet som t ex Nacka. Nacka är en föregångare när det gäller att satsa på IT i skolan. Däremot har Nacka har inte haft något Skoldatatek, förrän tills helt nyligen!
Den allra största vinsten gör dock alla som har behov av talsyntes och rättstavning för att öka sina möjligheter inför ett framtida yrkesval eller för att stärka sitt självförtroende - jag kan själv med hjälp av mina alternativa verktyg! Många som befinner sig i gråzonen, som inte uppmärksammas eller som blir felbedömda kommer att ha nytta av dessa program om deras lärare förstår att använda dem som ett naturligt verktyg i undervisningen. För att inte tala om alla våra elever med annat modersmål än svenska! I kommunlicensen för WordRead PLUS ingår 6 talsynteser. Vi har hittills valt Erik, Elin, Peter, Heather, en arabisk röst och den sista har vi inte bestämt än. Jag ska ta kontakt med Eva Holmerin på modersmålsenheten för att höra vilket språk som är lämpligt att välja.